2012

Her kan du lese om praktboka Mijjieh Låartesne – Landet går i arv, og min gjesteopptreden hos Kari Toft i Ut i naturen, NRK. Boka kom ut i nov 2011, men preget mye av 2012. Jeg hadde to utstillinger dette året – Verdal Bibliotek og Lierne Galleri. Utsmykningsprosjektet på psykiatrisk avdeling Sykehuset Levanger ble også ferdig. Det […]

Les mer

2006-2011 viktige hendelser

Selv om jeg nå starter opp med ny heimeside, er det viktig å ta med noen prosjekt som har betydd mye fram til nå. Her er smått og stort, men mest om tre prosjekt i rekkefølge:  fotoprosjektet Båatsoegujne-Reindriftskvinne, utstilling på Galleri Fenka – 4 fotosjeler med tilhørighet til Levanger og stillbildejobben i filmen Varg med Peter […]

Les mer