Lengselen er et følehorn – Mejtie sån sjædta?

Poesi i ord og bilder

Jammen går tida fort! Høsten 2013 ble et flerårig samarbeidsprosjekt til ei praktbok. Dikt av Anne-Grethe Leine Bientie og foto av Aina Bye. Poesien framkommer som mer enn ordene, mer enn bildet. De fleste diktene er på norsk, men her er også noen sørsamiske. Fryd og glede, djup sorg og undring over menneskene livssituasjon bølger gjennom boka, men mange av diktene kan også oppleves som rene naturskildringer.

 

Boka holder seg – vi tar den fram hver for oss innimellom alle livets strabaser og kjenner fortsatt gleden av å ha fått til noe vi synes ble bra.

 

Bestill gjerne boka hos meg – nå selger vi den for kr 150 + frakt.

 

 

 

Følgende har vært med på å støtte boka økonomisk: Nord-Trøndelag fylkeskommune, NTE, Levanger og Verdal kommune, Gïelem nastedh – Snåsa kommune, Gïëleaernie – Røyrvik kommune og Språkåret 2013.