CV

Aina Bye

født 01.09.60, Levanger i Nord-Trøndelag.

Utdanning
Levanger gymnas – naturfaglinja 1976-79
Ettårig grunnkurs tegning, form og farge, Frol videregående skole 1979-80
Innherred Sykepleierhøgskole 1982-85
Div kortkurs film, foto, lys, lyd, regi/manusarbeid mm 1988-2005
Etablererkurs i regi av Norges Vel/Innovasjon Norge høsten 2006
Grunnkurs Sørsamisk, Saemien Sijte, 1999
Kulturminneregistreringskurs, Saemien Sijte, 2008

Arbeid/erfaringer
Sommer og høstjobber med potetarbeid, jordbærplukking og fruktplukking.
Innherred sykehus, psykiatrisk avd. 1985 – 91
Skuggsjå as – 1988 – 2006 – med hovedansvar foto/film, design og regi.
Levanger kommunestyre 1999-2003
Verv i ulike organisasjoner som feks idrettslag, fjellstyrer mm 1973-2003
Prosjekt etablererstipend Innovasjon Norge 2006-08
Reindrift – sammen med mannen min i Låarte Sijte – Luru reinbeitedistrikt.
Ai naturfoto – eget foretak fra 01.08.06 – dd

Utdrag arbeid 1989 – 2006
Design og delfoto/film – Frolfjellutstillinga Skallstuggu, Levanger
Design og film/regi – Naturbrukshistorier fra Indre Namdal – dvd 2002
Utsmykning Skallstuggu, Frolfjellet
Foto-utstilling Nordisk Fjellrevseminar, Meråker, 2004
Foto-utstilling Snåsadagene 2005
Foto/design – Grensefjella – foto/diktsamling av Paul Jåma/Skuggsjå
Foto – Statskog bla to årsrapporter – siste 2006
Innbudt som deltager i vandrefoto-utstilling i regi av Statskog – friluftslivets år 2005
Foto sørsamiske drakter i DAMMs nye Folkedraktleksikon i tre bind, 2006
Foto/regi i flere NRK Ut i naturen produksjoner i perioden 1996-2004 – bla:
”Sårbar sjarmør i pels” – om fjellreven
”Mitt inre hem – Sandøldalen og Dan Jåma”
”Min hage” med Hild Anne Aas, Inderøy

Utdrag arbeid Ai naturfoto 2006 – dd
Utstillinger
Fotoutstilling “båatsojne jieleminie/leve med rein” Saemien Sijte, 2008, vandreutstilling hos
bibliotekene i Nord-Trøndelag 2009
Portrettutstilling “Folk i reindrifta i Nord-Trøndelag”, 2008
Utstillinga Godt å sjå, Høstfestivalen i Levanger, okt 08
Foto-utstilling Proneo og Brød&Cirkus, Verdal høsten-førjulsvinteren 2008
Medlem og med fast fotoutstilling Galleri Lierne 2007- 2012
Sommerutstilling Lierne Galleri 2007
Foto-utstilling – 4 fotosjeler med tilknytning til Levanger – på Galleri Fenka 30.1-20.2.10
Foto-utstilling Båatsoegujne-Reindriftskvinne -Trondheim folkebibliotek 30.01.11 og
Saemien Sijte, Snåsa 8. mars – sommeren 2011, Sverresborg Museum Trondheim – våren 2013
Utstilling i samarbeid med kunstnerne Åse Nordanger og Øystein Viem, Snåsadagan 2011.
Utstillinga “Naturfoto og sørsamisk sløyd” Galleri Lierne aug-sept 2012, i samarbeid med
tre sløydere Jan Åke Johnsson, Nils Ove Gustafsson og Bengt Åke Jåma.
Foto-utstilling Verdal Bibliotek førjulsvinteren 2012
Fotoutstilling i Afjord kommune, kulturuka feb 2013
Utstilling sammen med flere på Sommerutstillinga Naturen i våra hjärtan  i Bakvattnet 2013.
Foto-utstilling Støre Gård, Skogn høsten 2014 – dd
Foto-foredragsturne «Bilder og tanker i et reindriftsår» hos bibliotekene i fylket i anledning 100-årsjubileet i Tråante 2017.
Sommerutstilling på Kafe Lensmannsgården i Namdalseid 2017.
Åvtesne jih daelie – Før og nå, utstilling sammen med Bengt Åke Jåma, om samisk kultur og reindrift under kultur-uka i Klæbu. Deler av denne vist på Sykehuset Levanger våren 2017.
Jakten på et vilt liv – turne sammen med Jens Kvernmo 2018

Utsmykkinger
Proneo, Verdal, 2007
Fagerlitunet konferansesenter, Meråker, 2008
Psykiatrisk avdeling Sykehuset Levanger:
Post 2 – 31 fotografier str 100×66 cm, fordelt på fellesareal, pasient- og personalrom.
Post 4 – 13 fotografier str 100×66 cm
Post 1 – 14 fotografier str 100×66 cm
Post 4 – 2 fotografier str 100×66 cm
Innherred Helsehus, Levanger, 2016 og 2017
Skatte-etaten Steinkjer på Statens Hus 2017.
Akuttposten i det nye psykiatribygget, Levanger sykehus 2018.
Internatet Åarjel – Saemiej Skuvle, Snåsa 2017 og 2018

Innkjøpt
Mære Landbruksskole
Trønder-Avisa hovedkontoret Steinkjer
Sykehuset Levanger, Arken
Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag
Snåsa kommune
Fylkesmannens kontor i Nord-Trøndelag

Bøker
Praktboka Mijjieh Låartesne – Landet går i arv – i samarbeid med Bengt Åke Jåma. Utgitt nov 2011, dessverre utsolgt
Bok – poesi i ord og bilder – Lengselen er et følehorn/Mejitie sån sjædta? i samarbeid med
Anne-Grethe Leine Bientie. Utgitt aug 2013

Andre viktige arbeider
Stillbildefotograf  i spillefilmen Varg med Peter Stormare, Migma Film, Sverige, 2006-2007. Premiere 04.04.08
Foto/design  www.naturkjott.no
Foto/design www.tones-sloyd.no