voerhtje – april

Dette er ei ung simle – en vuenjele. Hun er urolig. Det ser vi på måten hun løper på. Dette var en spesiell situasjon. Vi har satellittsendere på en del simler. Vi ser hvordan de beveger seg. Når simla blir liggende i ro går det en alarm.

Forrige uke gikk det en alarm på ei av simlene til gubben. Mitt i fjellet, noe som i seg selv var merkelig da de fleste enda holder til i skogene. På sporloggen viste det seg at simla plutselig hadde stukket i vei for 10 dager siden, et langt hopp. 

Vi fant simla død. På ryggen hadde hun bitemerker etter en jerv og som det hadde gått betennelse i. Fosteret hang halvveis ute. Sannsynligvis  har hun gått slik i ti dager til hun ikke klarte mer.Den unge simla hadde tydeligvis holdt seg til denne større simla. Hun sprang rundt oss mens vi var på stedet. Det er sjelden vi ser hos voksne rein. Så dette vakre synet er et trist syn.