Ny utsmykning psykiatrisk avd

I fjor fikk jeg det fantastiske oppdraget og levere ei utsmykning bestående av 31 foto på post 2 psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger. Mer om dette i nyhetsarkivet. Prosjektet ble veldig vellykket, og det førte til en hyggelig telefon fra  post fire – som også ønsket ei fornying. I samarbeid med avdelingen ble 10 foto valgt – […]

Les mer

Språkåret 2013 og Lengselen er et følehorn – Mejtie sån sjædta?

Poesi i ord og bilder – Anne-Grethe Leine Bientie og mitt store prosjekt som ble ferdig i sommer. Vi fikk mange økonomiske bidragsytere med oss, men den største var Språkåret 2013. Om Språkåret 2013: Språkåret 2013 er eit sjølvstendig prosjekt som er organisert under Nynorsk Kultursentrum. Prosjektet har statsstøtte frå Kulturdepartementet. 
Språkåret 2013 er året […]

Les mer

Foto-oppdrag dokumentere kurs om sørsamiske mattradisjoner

Interreg-prosjektet Njalle-Rihpestibie – Mat i Syd,  har som mål å finne en måte å utvikle et mer ekte og bedre kvalitetssikret innhold i det samiske mattilbudet slik at det blir mer attraktivt for forbrukerne, besøkende og deltakere i det offentlige liv. Målet er å utvide det økonomiske grunnlaget i det sørsamiske området . Prosjektet samarbeider med […]

Les mer