Utsmykkinger

Ønsker du å omgi deg med inntrykk fra naturen, ta kontakt. Jeg lager forslag som du godkjenner før jeg gjør arbeidet ferdig. Du kan få foto på ulike papirkvaliteter, glass, stoff, lerret – tilpasset den plassen du har til rådighet.

Jeg har vært så heldig å få gjøre flere store utsmykningsoppdrag. Særlig på flere poster på psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger. Det aller største er utsmykkinga på Innherred helsehus, som ble ferdig i januar 2016 og ett trinn til i 2017. Her er det leger, gynekolog, øyelege, legesekretærer, administratorer, psykolog og fysioterapeuter. Sammen med ei prosjektgruppe, fikk vi til et resultat som får god respons både av besøkende og ansatte. Mer om dette finner du i Nytt.

AAA_6754

Uten monteringsgruppa hadde det ikke gått – Eirik og Karianne Bakken, Bengt Åke Jåma.

Andre viktige prosjekt har vært på internatet til Åarjel-Saemiej skuvle på Snåsa, Skatteetaten Steinkjer, Fagerlitunet Meråker og Proneo Verdal.