Priser og betingelser

Veiledende priser og betingelser Ai naturfoto.

Priser eksl mva.

For internett (150 dpi 2000×1333 piks) kr 1000
For PowerPoint (150 dpi 2500×1402) kr 1200
Redaksjonell bruk/annonser (200dpi A4) kr 1800
Trykking (300dpi A4, større avtales) kr 2000
Utstillinger/messer/plakater (300dpi str avtales) kr 2500
Postkort/kalendere/cd/dvd cover (300dpi str e.avt) kr 1500
Privat utsmykning/foto, trykk ulike kvaliteter, glass, lin mm etter avtale *
Offentlig utsmykning/foto, trykk ulike kvaliteter, glass, lin mm etter avtale *
Fotografering pr dag, inkl levering ferdige digitale fotofiler kr 4000 + reise og evt opphold/diet
Kåseri og bilder –  lag/forening etter avtale
Foto-tapet etter avtale
Eksklusive rettigheter etter avtale, fra kr 5000
Design trykksaker/web, utredningsarbeid kr   600 pr time

Utsmykningsoppdrag – avtales særskilt

Prisene er eks mva.
Varer/tjenester merket med * er avgiftsfrie.
Enkelte bilder kan betinge høyere pris.
Volumrabatt etter avtale – ellers ”det e lov å prøv å prut”.
Lavoppløselige bilder hentet fra fotogalleriet er tillatt brukt i skisser.

Betingelser:
Bildene leveres etter mottatt kontrakt.
Bildene slettes etter bruk.
Bildene krediteres – Foto: Aina Bye, www.ai-naturfoto.no
Prisene gjelder for en gangs bruk. For internett/powerpoint – en gang/ett sted i produksjonen.
Ved gjenbruk – for eksempel nytt opplag – 50 % av grunnsummen. Ny avtale.
For utgivelse/produksjon til flere språk, 50 % av grunnprisen for hver ny språkutgave.
Det er ikke tillatt å låne/selge bilder videre til andre.
Bilder må ikke endres/manipuleres eller gjengies slik at fotografens anseelse blir krenket.
Endringer/manipuleringer må godkjennes av Ai naturfoto og merkes tilfredsstillende.
Bruk av bilder uten avtale medfører dobbel pris.

Jeg ser fram til din bestilling!

Mvh

Aina Bye