brunst

Høsten er ei spennende tid. Ellers på året holder gjerne bukkene for seg sjøl og hovedinteressen er mat. Ut i september er det slutt på kameratskapet og interessen går over til simlene. Det gjelder å samle seg så mange simler som mulig. Da må konkurrerende bukker jages bort. Er det to jevnbyrdige bukker kan det bli slåssing. Nærmest på bildet er en utfordrer. Storbukken står inne i flokken og passer på den frekke yngre bukken som bare sklir forbi.

Det er veldig spennende å prøve å komme inn på reinflokken nå. Sitte muse stille og bare se på de. Hvordan de oppfører seg. De vet nok at jeg er der, men såpass lite interessant at de bare legger seg ned for å kvile. Sjøl storbukken får legge seg nedpå. Det kan behøves. Det er travelt å være sjefen i disse tider. Simlene må gjetes og utfordrere må jages bort. Nesten ikke tid til å spise.