spor

Det fineste jeg vet er når fjellet fylles opp av reinspor, spor etter simler på vei til kalvingslandet. Rolige og målbevisste spor… og litt rypeslalom.