golke – oktober

Det er alvorlige tider – både i store verden og i sørsamisk verden. Storsamfunnet vil inn og utnytte naturen som reindrifta til alle tider har vernet om. Samene på Fosen har stått i en årelang kamp for å ta vare på landet sitt. Staten gikk inn som part og bygde ut samme område til et gigantisk nettverk av vindturbiner og dertil hørende veianlegg. Høyesterett ga samene på Fosen rett i at dette var et menneskerettighetsbrudd – for to år siden. Til nå har lite skjedd. Kjempetøffe og dyktige ungdommer har tatt tak i saken og laget enorme markeringer i Oslo. I dag var de i audiens hos kongen for å be om hjelp. Gammel samisk tradisjon å gå til kongen når problemene ble for store.  Så får vi sjå da….

Opp i all urettferdighet og elendighet er det utrulig godt og bare få sitte på ei tue inntil et tre og sjå på reinen sin rolige beiting. I høstens tidlige snøvær er de faktisk vanskelig å få øye på.  Men hoj, så fine farger! De dyra imponerer meg så enormt mye!