fint

Jeg liker at folk ordner fine hus til fuglene… tenk snåsaskifer-tak!