sårbar tid

Det var fantastisk fine beiter for reinen lenge denne vinteren. Men så kom det flere regnvær mellom kuldeperioder og det la seg is på bakken. Reinen trekker dit den finner mat og da blir det rein over alt. Fra skogene til forblåste rabber høgt oppe. Beite-utfordringene er en ting, men et uoversiktlig antall jerv og gaupe gjør at reinen må bruke mye energi på å rømme unna disse. En del blir drept. Det nærmer seg kalvingstid og vi skulle så gjerne ønske at reinen fikk ro.