snjaltje – juli

Når små kvister rører seg på berget, blir man nysgjerrig! Jo jammen – her jobbes det! Vet ikke hva man skal sammenligne størrelsesforholdet maur – kvist med, men skulle vi dratt en forholdsvis like stor tømmerstokk, skulle vi slitt…