rein i vein

Denne vinteren kan det være rein overalt. Vanskelig beiter i fjellet gjør at reinen går lengre ned, til bygda, veiene, jernbanen. 

Disse to dukket opp i snøstormen på Lifjellet.

Det er ikke så lett for de å komme seg av veien. Brøytekantene er så høge. Det er bare å kjøre forsiktig etter og vente til de kommer unna.