mïetske – august

Hoggstabben er en fin ting. Det er mye bedre å klyve ved når man har en hoggestabbe.  Ved er en fin ting, både til bålet og i ovnen. Så kan noen mennesker oppfatte seg som en hoggestabbe. Det ligger noe urettferdig i det. Man må ta i mot hogg. Når jeg nå prøver å være i det positive hjørnet, så kan vi snu det til at hoggestabben er sterk og letter andre for frustrasjon. 

Ja ja, det var dagens spekulering. Uansett så liker jeg å se på hoggestabben der den står klar til å ta i mot vedkubben.