tjaaaaa

Ja hva skal man si. Ingen tror vel det er tilfeldig at binner legger seg i hi mitt i reinens kalvingsland, for så å komme ut med unger når de nyfødte reinkalvene er som mest sårbare. Dette er ei binne med en årsunge. Vi har også ei binne med to fjorårsunger i reinflokken vår.

 

Vi har vært gjennom den vanskeligste vinteren på mange år. Store mengder snø og låste beiter. Våren ble en dårlig oppfølger – kald og nesten full vinter i fjellet. 

 

Vi har noen få områder med barflekker hvor simlene nå får og har fått sine kalver. Der blir de jaga av bjørn, jerv og kongeørn. Vi finner i heldigste fall rester av de drepte kalvene. Det må vi for å få dokumentert disse som rovdyrdrept. I vårt land har rovdyrene prioritet foran reinen vår. Det kjennes meningsløst å drive med en av verden beste matproduksjon når så mye går til rovdyra!