suephede – mai

Det er vår… det er mai… det er kalvingstid! Ei tid vi bruker å glede oss til! Kaffekok på varme tørre barflekker, sitte å nyte synes av simlene med sine nyfødte kalver. 

Denne seinvinteren og våren kommer vi til å huske på grunn av korona-pandemien og følgene det fikk for oss alle. 

I tillegg kommer vi i reindrifta til å huske denne tida som en svært vanskelig vinter og vår.  Gubben min har passert 70 år og sier at denne vinteren er den verste han har opplevd. Låste beiter tidlig på vinteren gjorde at reinen trakk langt ned i skogene. Den kalde våren med mye snø gjør at det fortsatt er vanskelig for reinen å finne nok mat.  Simlene burde ha vært i kalvingslandet nå, men vi ser rein over alt i distriktet vårt. Det er masse rein ved veien i Sandøldalen og på Lifjellet. 

Vi håper alle som ferdes etter veiene og i fjellet hjelper oss å beskytte reinen nå. Den må ha ro både for å passe på kalvene, og å få i seg mat etter en tøff vinter. Hvis simla blir skremt bort fra kalven, kan det fort komme rovdyr. Kalven klarer seg ikke lenge alene.

Ser du nye reinspor eller rein, så ta en annen vei. Skulle du komme for nære, så sett deg ned og vent til de har trukket seg unna. 

Hunder må selvsagt gå i band.