Tjaktjen Tjåanghkoe

Gïele lea faamoe – Power of language! Årets sørsamiske høstfestival ble arrangert på Snåsa 19-20 september.

Bakteppet var at 2019 er FNs internasjonale år for urfolksspråk.  I tillegg har Stortinget oppnevnt en Sannhets og forsoningskommisjon som skal gjøre et viktig arbeid fram til 2022. Kommisjonen skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner. Alt dette høres veldig alvorlig ut. Det er det også. Men jeg tror alle som var med på festivalen dro derifra med et skikkelig påfyll av energi og gode følelser.

Arrangørene, Gïelem nastedh og Saemien Sijte, hadde satt sammen et fantastisk program og funnet utrolig gode foredragsholdere og kulturpersoner. Her gikk det faglige, kunst og kultur sammen til en fin helhet.  Heldige meg var engasjert som festivalfotograf . Jeg skulle gjerne lagt ut foto av alle som bidro… kanskje blir det også…

Henrik Barruk – Hur lyckades jag med det omöjliga!

Ole Henrik Magga – Sørsamisk skriftspråk – i fortid og fremtid.

Maori haka dans ledet av Te Kahautu Maxvell.

Skikkelig avslutning av foredrag.

Konsert med trykk i av ISAK! Fantastisk!