suephede – mai

Jeg mister ofte at det våres i skogen, blåveisa og våronna på åkrene. Til gjengjeld får jeg våren i fjellet. De gode varme dagene hvor alt er bare herlig, men også kalde dager hvor tankene går til simlene som straks kalver. Vi har flytta reinflokken til kalvingslandet og gjeter forsiktig for å ikke forstyrre. Mye av tida går med til å prøve å finne ut hva rovdyrene gjør. Håper de finner annen mat enn reinen vår. De nyfødte kalvene er ekstra utsatt. Denne jerven spora vi i to dager. Siste dagen over sju mil før den gikk ned å låglandet og ikke satte flere spor.