utsmykning kjøkken

Som naturfotograf med sørsamisk reindrift og kultur som et hovedområde, får jeg mange hyggelige oppdrag. Dette er ett av de – utsmykning på nyoppussa kjøkken på internatet på Åarjel- Saemiej skuvle. Laila Holm Bull var oppdragsgiver og ønsket var glade farger siden innredinga er grå. Det er godt for ungene å komme inn til farger og foto med tema de kjenner seg igjen i – sløyd, bær, vann, kaffe-kok, rype og rein.

Foto: Bengt Åke Jåma. Fra venstre – Aina Bye, Nejla og Laila Holm Bull, Arnt Erik Jåma

Glad monterings-gjeng. Det er skikkelig spennende å se om målene passer – men det gikk bra!