Mijjieh Låartesne – Landet går i arv

Boka vår, som kom i 2011 ble svært godt mottatt og utsolgt. Stor etterspørsel gjorde at vi kom med nytt opplag i fjor. Så nå er det nye muligheter!