sommerens vakreste eventyr

Så fort varmen kommer i slutten av juni og inn i juli samles reinflokkene.  Det er tid for kalvmerking. Det er både en fin og arbeidsom periode. Både små og store deltar. Arbeidet foregår for det meste på kveld og natt. Når sola kommer smygende over fjelltoppene blir det et fantastisk lys. På bildet står Liisa Jåma og kikker etter kalver som følger simla. Den som eier simla, eier kalven. Den må kastes fast for å få sitt merke. Et reinmerke består av ulike snitt og kombinasjoner på ørene.