møte med min første reinkalv i år

De fleste gleder seg til våren, så også vi. Vi venter på nyfødte reinkalver og trivsel i fjellet. Sorgen over at stadig flere blir drept av rovdyr kaster mørke skygger over ei tid som skal være ekstra fin – nytt liv i fjellet og reinflokken. Nå holder vi på å samle reinen for å føre den mot kalvingslandet. For tre dager siden fant vi simla mi drept av jerv. Kalven rakk ikke på bli født før den ble klipt i to.

Det kjennes ekstra provoserende at det i Stortingsmeldinga fra 1996-97 står at ” Det er elles viktig å vere klår over at rein er ein viktig næringsressurs for rovviltet på årsbasis. Forekomst av rein er difor også ein føresetnad for å halde oppe levedyktige rovviltbestandar….” Jeg har sagt det før og gjentar det gjerne – dette er planlagt ran!