tsïengele – januar

Buerie orre jaepie! Godt nytt år!

I år har jeg tenkt å ta en ny vri på disse månedens bilder med å ta det sørsamiske navnet på måneden også. Jeg er ingen kløpper i sørsamisk, men synes det er fint å være med på å synliggjøre dette språket som holdt på å forsvinne i fornorskingsprosessen. I dag blomstrer språket i barnehager, skoler, bokutgivelser og i andre sammenhenger som for eksempel skilting av steder og fylker.