sørsamer i Verdal – Tråante 2017

Verdal kommune inviterer til sørsamisk feiring i anledning Tråante og 100-årsjubileet. Feiringa går over to dager. Først en kulturaften i det nye Teaterhuset på Verdal. Så en kulturhistorisk vandring til gamle samiske boplasser.

Bengt Åke og jeg er involvert med bildeforedraget Bilder og tanker i et reindriftsår. Men først blir det anledning til å høre Åke Jynge – han har gjort et enormt stykke arbeid med å samle kunnskap om samisk historie i vårt område. I tillegg en god formidler – kom å hør!

Bildeforedraget blir det siste i en serie over hele fylket nå i jubileumsåret. Altså siste sjanse!