ÅVTESNE JIH DAELIE – FØR OG NÅ

Siste sjanse nå til helga. Bengt Åke og jeg er imponert over arbeidet kunstnerne i Klæbu har gjort med utstillinga. Varm takk til de vi har hatt mest kontakt med – Karin Aurora Lindell, Elisabeth Engen, Jorun Kraft Mo, Grethe Britt Fredriksen, Kristin Opem og sist men ikke minst – Anne Bårdsgård! Vi slutter søndag 10. september kl 15 med fotoforedraget Bilder og tanker  i et reindriftsår. Velkommen!

Karin Aurora Lindell og ordfører i Klæbu, Kirsti Tømmervold, åpnet kulturuka i Klæbu. Vår utstilling ble åpnet av  kunstner Erlend Leirdal.