oktober

baa_6400_ainabye

Etter reinslakten. En lang dag med reinslakt er over og slakteriet vaskes ned. Reineierne i Nord-Trøndelag eier et mobilt reinslakteri og ei videreforedlingsbedrift – Lierne Viltforedling. Slakteriet kommer til slaktegjerdene og reinen slipper en lang transport. I denne arbeidsperioden står alle på for fullt til jobben er ferdig – både reineiere og de som arbeider i slakteriet. Trivelig har vi det også!