januar

EDS_5473_ainabye
Reinslaktinga kan år i mellom dra seg over på nyåret. Reinflokken deles opp i små puljer og vi siler – sorterer reinen. Noen skal til slakt og resten slippes ut igjen. Folk fra nabodistriktene henter også sine dyr. Dagene er korte og det blir en fin stemning når mørket siger på.