fotokurs

Her trenes det på å fotografere nærgående rein :-)

I høst har jeg hatt en del dager-kvelder med bildeforedrag og fotokurs. Dette er ikke noe jeg holder på mye med, mest fordi jeg lever et liv som vanskeliggjør avtaler. Men de gangene jeg gjøre det, er det både trivelig og inspirerende. Det fungerer også som en bevisstgjøring på eget arbeid og tenking.