juli

EDS_8631_juni_ainabye

En reinkalv har fått sitt merke.

Mange har kalvmerking i juli – ei viktig arbeidsøkt for reineierne.