2012

Her kan du lese om praktboka Mijjieh Låartesne – Landet går i arv, og min gjesteopptreden hos Kari Toft i Ut i naturen, NRK. Boka kom ut i nov 2011, men preget mye av 2012. Jeg hadde to utstillinger dette året – Verdal Bibliotek og Lierne Galleri. Utsmykningsprosjektet på psykiatrisk avdeling Sykehuset Levanger ble også ferdig. Det siste finner du mer om bl.a. under Tilbyr. Året ble også brukt til arbeidet med ei ny bok – Lengselen er et følehorn – Mejtie sån sjædta? sammen med Anne-Grethe Leine Bientie.

Praktboka Landet går i arv – Mijjieh Låartesne, er antakelig det største, mest utfordrende og fantastisk prosjektet jeg har vært med på. Boka er et samarbeid med gubben min, Bengt Åke Jåma. Men vi har samarbeidet med mange andre på ulike måter. Responsen vi har fått og får fra lesere er veldig trivelig og gledelig.

Det handler om kjærlighet til naturen og en stolthet over et gammelt og tradisjonsrikt yrke som kanskje er ukjent for mange. Og det handler om trusler som økt antall rovdyr og ulike tiltak som truer framtida til reindrifta. Gjennom å dele våre erfaringer, kunnskaper og opplevelser håper vi å kunne bidra til å bygge broer mellom reindrifta og andre deler av befolkningen.

Boka er krydret med samiske tekster i tillegg til et rikt bildemateriale. Skildringa av reinen og reindrifta gjennom ett år er den røde tråden, men her er også intervjuer med folk med ulik tilknytning til reindrifta, mennesker som har spennende historier å fortelle fra liv og virksomhet.

Dessverre er vi nå utsolgt for boka. Tror at siste rest finnes hos Turistforeningen i Nord-Trøndelag, Stjørdal.

bokomslag_72dpi

Boklansering foregikk på Galleri Lierne i Nordli før jul i 2011. Salget gikk veldig bra og vi kan i dag fastslå at opplaget var for lite. Vi får stadig spørsmål om boka – men nå har vi dessverre ikke fler. Om vi lager et opplag til, får tida vise.

Følgende var med på å støtte boka økonomisk:

Saemien Sijte – Snåsa, Statskog, Fjellstyrene i Lierne og Snåsa, Lierne – Grong kommune, Gïelem Nastedh v/Snåsa kommune, Nasjonalparkrådet for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark, NTE, Sametinget/Samediggi og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Gjest hos Kari Toft – Ut i naturen NRK, november 2012

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Seinsommeren 2012 fikk jeg en hyggelig telefon fra Kari Toft – hyggelig og litt skummel. Hun ville ha meg som gjest hos seg i Elverum. Dette måtte tenkes på – men gubben og andre i familien mente at dette måtte jeg selvfølgelig få med meg. Så reiste jeg nedover en dag i oktober, og fikk en sjelden trivelig og spennende opplevelse. Kari er ei kjempedame, som sammen med resten av teamet gjorde et fint program!

Resultatet kan du se her

http://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/dvna60001012/13-11-2012